Kontakt

Pojištění nákladu

S námi můžete být bez starostí.

Veškeré náklady jsou plně pojištěny u pojišťovny Česká pojišťovna. Jedná se o pojištění podle příslušných právních předpisů jak České republiky, tak i cizích států upravujících vnitrostátní i zahraniční zasilatelskou a dopravní činnost.